Matthew 5:31

PBG(i) 31 Zasię rzeczono: Ktobykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny;