Matthew 21:29

PBG(i) 29 Ale on odpowiadając rzekł: Nie chcę, a potem obaczywszy się, poszedł.