Luke 15:14

PBG(i) 14 A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć.