Joshua 9:26

PBG(i) 26 I uczynił im tak, a wybawił je z rąk synów Izraelskich, że ich nie pobili.