Jeremiah 5:2

PBG(i) 2 Ale choć mówią: Jako żyje Pan, tedy przecię krzywo przysięgają.