Jeremiah 5:2

BKR(i) 2 Ale i když říkají: Živť jest Hospodin, takovým způsobem křivě přisahají.