Hosea 12:7

PBG(i) 7 Kupcem jest, w którego ręku są szale fałszywe; gwałt umiłował.
Reformed Dating