Hebrews 7:17

PBG(i) 17 Albowiem tak świadczy: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedekowego.