Genesis 33:12

PBG(i) 12 Tedy rzekł Ezaw: Ruszmy się, a idźmy, a ja pójdę przed tobą.