Galatians 4:16

PBG(i) 16 Takżem się stał nieprzyjacielem waszym, prawdę wam mówiąc?