Exodus 39:36

PBG(i) 36 Stół, wszystkie naczynia jego, i chleb pokładny.