Ephesians 3:11

PBG(i) 11 Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,