Ephesians 3:11

BKR(i) 11 Podle předuložení věčného, kteréž jest uložil v Kristu Ježíši Pánu našem,