Ecclesiastes 7:11

PBG(i) 11 Dobra jest mądrość przy majętności,i jest pożteczna tym, którzy widzą słońce.