Colossians 3:19

PBG(i) 19 Mężowie! Miłujcie żony wasze, a nie bądźcie surowymi przeciwko nim.