1 Samuel 18:24

PBG(i) 24 Tedy słudzy Saulowi oznajmili mu, mówiąc: Tak powiedział Dawid.