1 Samuel 18:24

DSV(i) 24 En de knechten van Saul boodschapten het hem, zeggende: Zulke woorden heeft David gesproken.