1 Kings 12:29

PBG(i) 29 I postawił jednego w Betel, a drugiego postawił w Dan.