Hebrews 13:16

Norwegian(i) 16 Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.