Genesis 29:16

Norwegian(i) 16 Nu hadde Laban to døtre, den eldste hette Lea, og den yngste hette Rakel.