Song of Songs 4:13

Lithuanian(i) 13 Tavo sode auga granatai ir rinktiniai vaismedžiai, kamparas ir nardas;