John 6:1

Lithuanian(i) 1 Paskui Jėzus nuvyko į kitą pusę Galilėjos, arba Tiberiados, ežero.