John 6:1

Bulgarian(i) 1 След това Иисус премина на отвъдната страна на Галилейското, тоест Тивериадското езеро.