Matthew 5:8

Latvian(i) 8 Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu.