Matthew 5:8

PBG(i) 8 Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga oglądają.