Luke 21:10

Latvian(i) 10 Tad Viņš tiem sacīja: Tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti.