1 Corinthians 1:27

Latvian(i) 27 Bet pasaules neprātīgos Dievs izredzēja, lai apkaunotu stipros,