1 Corinthians 1:27

Bulgarian(i) 27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; и Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните;