James 1:12

Kabyle(i) 12 D aseɛdi wemdan i gteṭṭfen deg ujeṛṛeb ur iɣelli ara; axaṭer m'ara iɛeddi seg ujeṛṛeb, a s-d-tețțunefk tɛeṣṣabt n tudert i gewɛed Sidi Ṛebbi i wid i t-iḥemmlen.