1 Peter 1:3

Kabyle(i) 3 Ad ițțubarek Ṛebbi, Baba-s n Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ i ɣ-d-ifkan s ṛṛeḥma-ines tudert tajḍiṭ s ḥeggu n Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ si ger lmegtin, s wakka i nesɛa asirem ameqqran,