Ruth 1:18

Italian(i) 18 Naomi adunque, veggendo ch’ella era ferma d’andar seco, restò di parlargliene