Luke 1:13

IGNT(i)
  13 G2036 (G5627) ειπεν   G1161 δε BUT SAID G4314 προς TO G846 αυτον HIM G3588 ο THE G32 αγγελος   G3361 μη ANGEL, G5399 (G5737) φοβου FEAR NOT, G2197 ζαχαρια ZACHARIAS, G1360 διοτι BECAUSE G1522 (G5681) εισηκουσθη   G3588 η HAS BEEN HEARD G1162 δεησις   G4675 σου THY SUPPLICATION, G2532 και   G3588 η AND G1135 γυνη   G4675 σου THY WIFE G1665 ελισαβετ ELIZABETH G1080 (G5692) γεννησει SHALL BEAR G5207 υιον A SON G4671 σοι TO THEE, G2532 και AND G2564 (G5692) καλεσεις   G3588 το THOU SHALT CALL G3686 ονομα   G846 αυτου HIS NAME G2491 ιωαννην JOHN.