2 Corinthians 11:13-15

Hungarian(i) 13 Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. 14 Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. 15 Nem nagy dolog azért, ha az õ szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az õ cselekedeteik szerint lészen.