Joshua 24:31

HOT(i) 31 ויעבד ישׂראל את יהוה כל ימי יהושׁע וכל ימי הזקנים אשׁר האריכו ימים אחרי יהושׁע ואשׁר ידעו את כל מעשׂה יהוה אשׁר עשׂה לישׂראל׃