Psalms 24:2

FinnishPR(i) 2 Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle.