Nehemiah 11:28

FinnishPR(i) 28 Siklagissa, Mekonassa ja sen tytärkaupungeissa,