Nehemiah 11:28

DSV(i) 28 En te Ziklag, en in Mechona en haar onderhorige plaatsen,