1 Corinthians 6:8

FinnishPR(i) 8 Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.