1 Corinthians 6:8

PBG(i) 8 Owszem wy krzywdzicie i do szkody przywodzicie, a to braci.