Numbers 33:17

Esperanto(i) 17 Kaj ili eliris el Kibrot-Hataava kaj haltis tendare en HXacerot.