Numbers 9:1

Danish(i) 1 Og HERREN talede til Mose i Sinai, Ørk i det andet Aar, efter at de vare udgangne af Ægyptens Land, i den første Maaned, og sagde,