2 Chronicles 18:16

Danish(i) 16 Da sagde han: Jeg saa al Israel adspredt paa Bjergene som Faar, der ingen Hyrde have; og HERREN sagde: Disse have ingen Herre, lad dem vende tilbage, hver til sit Hus med Fred.