Psalms 126:4

DSV(i) 4 O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.