Psalms 126:4

BKR(i) 4 Uvediž zase, ó Hospodine, zajaté naše, tak jako potoky na vyprahlou krajinu.