Proverbs 21:18

DSV(i) 18 De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardigen, en de trouweloze voor de oprechten.