Proverbs 1:25

DSV(i) 25 En gij al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild hebt;