Proverbs 12:5

DSV(i) 5 Der rechtvaardigen gedachten zijn recht; der goddelozen raadslagen zijn bedrog.