Proverbs 12:5

Bulgarian(i) 5 Мислите на праведните са правда, а намеренията на безбожните са измама.