Numbers 29:26

DSV(i) 26 En op den vijfden dag: negen varren, twee rammen, en veertien volkomen eenjarige lammeren;