Numbers 29:26

Bulgarian(i) 26 На петия ден да принесете девет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;